طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی

 طراحی و ساخت  غرفه از ابزارهای موثر تبلیغات بوده و از اهمیت بالایی  در کشور های صنعتی  و پیشرفته با مدیریت مستقل در ارایه کالا و خدمات عمل می نمایند امروزه در صنعت نمایشگاهی غرفه داران به این باور رسیده اند که برای داشتن نمایشی موفق، نیاز به جذب و درگیر نمودن بازدیدکنندگان از غرفه می باشد و می توان بیان نمود که غرفه در نمایشگاه به منزله کارت شناسایی یک شرکت و غرفه داراست. در همین راستا مجموعه آرته آماده ارائه خدمات به مشارکت کنندگان محترم در نمایشگاهها میباشد.

ویژگیهای لازم برای یک غرفه موفق در نمایشگاه :

 1.  دارای جذابیت بصری
 2. طراحی هماهنگ با نوع کالاهای مورد نمایش
 3. موقعیت مکانی مناسب
 4.  ملموس بودن پیام طراح برای بازدید کننده
 5.  کاربردی بودن فضای غرفه
 6. القا حس اعتماد و پذیرش غرفه دار  برای بازدید کننده
 7. ایجاد نمایش مزایا و قدرت کمپانی  و محصول در نوع طراحی غرفه های نمایشگاهی  اغلب متشکل از بخش های ذیل میباشند:
  •  قسمت ورودی و  اطلاع رسانی
  •  بخش معرفی و نمایش محصول به صورت تصویری نمایشی و یا ویترینی
  • محل مذاکره و مشاوره 
  • قسمت خدمات و پذیرایی
  •  فضای انبار و استراحت
  •  فضای آموزش