آخرین پروژه های نمایشگاهی - (LATEST EXHIBITIONS PROJECTS)

غرفه SANOFI

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه  SANOFI

غرفه عبیدی

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه عبیدی

غرفه زاگرس دارو

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

غرفه فاران شیمی

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

MERCK

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
MERCK

غرفه فاران شیمی

کنگره بیماریهای ریوی مهر 98

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

غرفه sanofi

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه sanofi

BIODERMA

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
BIODERMA

غرفه MERCK

به سفارش شرکت MATN کنگره قلب ش...

جزئیات بیشتر
غرفه MERCK

غرفه MERCK

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه  MERCK

غرفه DANON

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه  DANON

BIODERMA-

سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
BIODERMA-

غرفه فاران شیمی

کنگره بیماریهای ریوی مهر 98

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

غرفه زاگرس دارو

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

غرفه فاران شیمی

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

غرفه عبیدی

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه  عبیدی

BIODERMA

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
BIODERMA

غرفه MERCK

به سفارش MATN

جزئیات بیشتر
غرفه MERCK

NEGIN SALAMAT SABA

نمایشگاه شهر آفتاب 98

جزئیات بیشتر
NEGIN SALAMAT SABA

MERCK

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
MERCK

غرفه فاران شیمی

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه  فاران شیمی

غرفه SANOFI

به سفارش شرکت MATN کنگره قلب ش...

جزئیات بیشتر
غرفه SANOFI

غرفه عبیدی

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه عبیدی

غرفه تچرا دارو

جزئیات بیشتر
غرفه تچرا دارو

غرفه زاگرس دارو

کنگره اعتیاد98

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

غرفه تچرا دارو

کنگره روماتولوژی مهر 98

جزئیات بیشتر
غرفه  تچرا دارو

غرفه merck

به سفارش MATN هتل المپیک

جزئیات بیشتر
غرفه merck

SOBHAN ONCOLOGY-

سفارش شرکت مکعب آرا

جزئیات بیشتر
SOBHAN ONCOLOGY-

غرفه زاگرس دارو

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

غرفه DANON

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه DANON

غرفه SANOFI

به سفارش شرکت MATN کنگره داروس...

جزئیات بیشتر
غرفه  SANOFI

NEGIN SALAMAT SABA

نمایشگاه شهر آفتاب 98

جزئیات بیشتر
NEGIN SALAMAT SABA

SANOFI

-سفارش شرکت مکعب آرا

جزئیات بیشتر
SANOFI

غرفه زاگرس دارو

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

FARAN SHIMI Co.

سالن نمایشگاه هتل المپیک

جزئیات بیشتر
FARAN SHIMI Co.

غرفه BIODERMA

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه BIODERMA

SANOFI

-سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
SANOFI

TACHRA DAROU

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
TACHRA DAROU

غرفه BIODERMA

سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه BIODERMA

مشتریان ما

طراحی غرفه

طراحی غرفه

14 شهریور 1398