آخرین پروژه های نمایشگاهی - (LATEST EXHIBITIONS PROJECTS)

غرفه sanofi

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه sanofi

TACHRA DAROU

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
TACHRA DAROU

غرفه عبیدی

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه  عبیدی

غرفه زاگرس دارو

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

NEGIN SALAMAT SABA

نمایشگاه شهر آفتاب 98

جزئیات بیشتر
NEGIN SALAMAT SABA

غرفه تچرا دارو

جزئیات بیشتر
غرفه تچرا دارو

غرفه زاگرس دارو

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

غرفه تچرا دارو

کنگره روماتولوژی مهر 98

جزئیات بیشتر
غرفه  تچرا دارو

غرفه BIODERMA

سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه BIODERMA

غرفه زاگرس دارو

کنگره اعتیاد98

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

MERCK

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
MERCK

غرفه فاران شیمی

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

غرفه SANOFI

به سفارش شرکت MATN کنگره داروس...

جزئیات بیشتر
غرفه  SANOFI

FARAN SHIMI Co.

سالن نمایشگاه هتل المپیک

جزئیات بیشتر
FARAN SHIMI Co.

SANOFI

-سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
SANOFI

غرفه DANON

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه  DANON

غرفه MERCK

به سفارش شرکت MATN کنگره قلب ش...

جزئیات بیشتر
غرفه MERCK

غرفه DANON

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه DANON

SOBHAN ONCOLOGY-

سفارش شرکت مکعب آرا

جزئیات بیشتر
SOBHAN ONCOLOGY-

غرفه SANOFI

به سفارش شرکت MATN کنگره قلب ش...

جزئیات بیشتر
غرفه SANOFI

غرفه merck

به سفارش MATN هتل المپیک

جزئیات بیشتر
غرفه merck

غرفه فاران شیمی

کنگره بیماریهای ریوی مهر 98

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

غرفه SANOFI

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه  SANOFI

BIODERMA

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
BIODERMA

غرفه فاران شیمی

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

غرفه عبیدی

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه عبیدی

غرفه زاگرس دارو

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

غرفه BIODERMA

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه BIODERMA

SANOFI

-سفارش شرکت مکعب آرا

جزئیات بیشتر
SANOFI

BIODERMA

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
BIODERMA

غرفه فاران شیمی

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه  فاران شیمی

غرفه زاگرس دارو

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

NEGIN SALAMAT SABA

نمایشگاه شهر آفتاب 98

جزئیات بیشتر
NEGIN SALAMAT SABA

غرفه عبیدی

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه عبیدی

غرفه فاران شیمی

کنگره بیماریهای ریوی مهر 98

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

غرفه MERCK

به سفارش MATN

جزئیات بیشتر
غرفه MERCK

BIODERMA-

سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
BIODERMA-

غرفه MERCK

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه  MERCK

MERCK

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
MERCK

مشتریان ما

طراحی غرفه

طراحی غرفه

14 شهریور 1398