آخرین پروژه های نمایشگاهی - (LATEST EXHIBITIONS PROJECTS)

غرفه عبیدی

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه عبیدی

غرفه MERCK

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه  MERCK

غرفه تچرا دارو

جزئیات بیشتر
غرفه تچرا دارو

غرفه زاگرس دارو

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

BIODERMA

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
BIODERMA

غرفه MERCK

به سفارش شرکت MATN کنگره قلب ش...

جزئیات بیشتر
غرفه MERCK

غرفه SANOFI

به سفارش شرکت MATN کنگره قلب ش...

جزئیات بیشتر
غرفه SANOFI

MERCK

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
MERCK

غرفه merck

به سفارش MATN هتل المپیک

جزئیات بیشتر
غرفه merck

غرفه زاگرس دارو

کنگره اعتیاد98

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

غرفه DANON

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه DANON

MERCK

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
MERCK

غرفه SANOFI

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه  SANOFI

غرفه زاگرس دارو

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

BIODERMA-

سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
BIODERMA-

غرفه زاگرس دارو

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

SANOFI

-سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
SANOFI

FARAN SHIMI Co.

سالن نمایشگاه هتل المپیک

جزئیات بیشتر
FARAN SHIMI Co.

غرفه SANOFI

به سفارش شرکت MATN کنگره داروس...

جزئیات بیشتر
غرفه  SANOFI

BIODERMA

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
BIODERMA

غرفه BIODERMA

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه BIODERMA

غرفه فاران شیمی

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

غرفه MERCK

به سفارش MATN

جزئیات بیشتر
غرفه MERCK

SANOFI

-سفارش شرکت مکعب آرا

جزئیات بیشتر
SANOFI

غرفه فاران شیمی

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

NEGIN SALAMAT SABA

نمایشگاه شهر آفتاب 98

جزئیات بیشتر
NEGIN SALAMAT SABA

SOBHAN ONCOLOGY-

سفارش شرکت مکعب آرا

جزئیات بیشتر
SOBHAN ONCOLOGY-

غرفه BIODERMA

سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه BIODERMA

غرفه فاران شیمی

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه  فاران شیمی

غرفه تچرا دارو

کنگره روماتولوژی مهر 98

جزئیات بیشتر
غرفه  تچرا دارو

غرفه عبیدی

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه  عبیدی

غرفه فاران شیمی

کنگره بیماریهای ریوی مهر 98

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

NEGIN SALAMAT SABA

نمایشگاه شهر آفتاب 98

جزئیات بیشتر
NEGIN SALAMAT SABA

غرفه DANON

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه  DANON

غرفه sanofi

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه sanofi

غرفه عبیدی

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه عبیدی

غرفه فاران شیمی

کنگره بیماریهای ریوی مهر 98

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

غرفه زاگرس دارو

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

TACHRA DAROU

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
TACHRA DAROU

مشتریان ما

طراحی غرفه

طراحی غرفه

14 شهریور 1398