آخرین پروژه های نمایشگاهی - (LATEST EXHIBITIONS PROJECTS)

غرفه SANOFI

به سفارش شرکت MATN کنگره داروس...

جزئیات بیشتر
غرفه  SANOFI

غرفه MERCK

به سفارش MATN

جزئیات بیشتر
غرفه MERCK

غرفه BIODERMA

سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه BIODERMA

غرفه فاران شیمی

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

BIODERMA

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
BIODERMA

غرفه فاران شیمی

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

غرفه زاگرس دارو

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

BIODERMA-

سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
BIODERMA-

MERCK

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
MERCK

غرفه merck

به سفارش MATN هتل المپیک

جزئیات بیشتر
غرفه merck

غرفه عبیدی

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه عبیدی

غرفه زاگرس دارو

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

NEGIN SALAMAT SABA

نمایشگاه شهر آفتاب 98

جزئیات بیشتر
NEGIN SALAMAT SABA

غرفه MERCK

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه  MERCK

MERCK

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
MERCK

غرفه فاران شیمی

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه  فاران شیمی

SANOFI

-سفارش شرکت مکعب آرا

جزئیات بیشتر
SANOFI

غرفه تچرا دارو

کنگره روماتولوژی مهر 98

جزئیات بیشتر
غرفه  تچرا دارو

غرفه SANOFI

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه  SANOFI

غرفه MERCK

به سفارش شرکت MATN کنگره قلب ش...

جزئیات بیشتر
غرفه MERCK

FARAN SHIMI Co.

سالن نمایشگاه هتل المپیک

جزئیات بیشتر
FARAN SHIMI Co.

NEGIN SALAMAT SABA

نمایشگاه شهر آفتاب 98

جزئیات بیشتر
NEGIN SALAMAT SABA

غرفه DANON

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه  DANON

غرفه زاگرس دارو

کنگره دانش اعتیاد سالن رازی شه...

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

غرفه فاران شیمی

کنگره بیماریهای ریوی مهر 98

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

غرفه فاران شیمی

کنگره بیماریهای ریوی مهر 98

جزئیات بیشتر
غرفه فاران شیمی

غرفه تچرا دارو

جزئیات بیشتر
غرفه تچرا دارو

غرفه DANON

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه DANON

غرفه زاگرس دارو

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

غرفه عبیدی

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه  عبیدی

SANOFI

-سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
SANOFI

TACHRA DAROU

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
TACHRA DAROU

غرفه SANOFI

به سفارش شرکت MATN کنگره قلب ش...

جزئیات بیشتر
غرفه SANOFI

غرفه زاگرس دارو

کنگره اعتیاد98

جزئیات بیشتر
غرفه زاگرس دارو

SOBHAN ONCOLOGY-

سفارش شرکت مکعب آرا

جزئیات بیشتر
SOBHAN ONCOLOGY-

غرفه BIODERMA

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه BIODERMA

BIODERMA

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
BIODERMA

غرفه sanofi

به سفارش شرکت MATN

جزئیات بیشتر
غرفه sanofi

غرفه عبیدی

IRAN PHARMA2019

جزئیات بیشتر
غرفه عبیدی

مشتریان ما

طراحی غرفه

طراحی غرفه

14 شهریور 1398